Завршне Мисли

Завршне Мисли


Платон Тимофей - 1

ПРОЧИТАЈТЕ: МОЋ СЛИКА

Надам се да ће ови креативни чланци бацити више светла на овај загонетни и још увек недовољно разумљиви диалектички садржај процеса стварања и настајања знања, јер је поновно уведен у примену један много шири радни оквир за стваралачку орјентацију у вечности времена ДИА бесконачност простора светова диалектика, укључујући такође и потенциално веома корисну УЛОГУ уметности, филозофије и културе, разумљено у смислу примењивања њих у креативне сврхе, уместо соло-примене постојећих научних сазнања и (енциклопедискога) знања. Овај метод је веома користан, нарочито када се ради о таквим страним, мистериозним и непознатим диалектичким садржајима, због тога што (добро познато) културно благо човечанства обезбеђује потребну (сувише занемарену) мудрост прохујалих времена (диалект - прошлост), као и претходно поменуте способности ЧЕЛОВЕЧАНСКИХ БИЋА (ове већ далеке прошлости) да ретроспективно се потсете и поновно оживе утиснуте и отиснуте трагове узорака мисли у меморији времена ДИА простор.


Диалектический Интерактивный Подход: Три Основных Диалектических Принципа, Аспекта, Свойства и Проявления во Времени ДИA Пространство

Анђео Чувар Стваралаштва и Знања

На другој страни, лингвистички диалекти уметности и филозофије пружају неопходну ЕЛАСТИЧНОСТ, разумљено у смислу стварања простора за креативно маневрисање и подходајушће уметничке финесе, током креативнога процеса стварања (новога) знања, упоређено са крутошћу научнога (методолошкога) приступа, што је такође неизбјежно током креативнога гањања таквих једних имагитивних, нејасних и магловитих циљева. Имај на уму, унутар ових бескрајних креативних пространстава, нема никаквих НАУЧНО утврђених тачки (писаних извора, археолошких налазишта и томе слично) за лакшу орјентацију у овој (унутарњој) вечности времена ДИА бесконачност пространстава светова диалектика.


ПРОЧИТАЈТЕ: ДИАЛЕКТИЧКО Схвaтaњe ВРЕМЕНA ДИА ПРОСТОР