Your browser does not support scripts; to use all features enable it

БРОЈ ПОСЕТИЛАЦА И ПРЕГЛЕД СТАТИСТИКЕ
ПРOЧИТAJТE KРEAТИВНE ЧЛAНKE Претходни Креативни Чланак

  Концепт Ретроспективног Присећања и Подсећања: Диалектичко Поимање Духовне ДИА (Раз)Умне Интелигенције


Смештај: BOBORAZ.COM

ТАБЕЛА САДРЖАЈА


Иди на Врх

Концепт Ретроспективног Присећања

Ретроспективно Присећање као Извор Великих Креативних Открића

Концепт Менталнo - Емотивно Емоционалне Интелегенције

Препреке Развоју Духовно - Разумног Интелекта

Стварање Знања Применом Концепта Ретроспективног Присећања

ПРОЧИТАЈТЕ ТАКОЂЕ: ЗАГОНЕТНА СЛАГАЛИЦА ВРЕМЕНА И ПРОСТОРА

Платон Тимофеј - Други Део: Једно Креативно Путешествије кроз Диалектичко Схватање Времена ДИА Простор

Иди на Крај Чланка

Назад на Главну Страницу


  Концепт Ретроспективног Присећања, сећања и подсећања


Dialectic Interactive Approach

Апстрактни Методолошки Креативни Радни Оквир: Четири Кључна Концепта Диалектичког Схватања Времена и Простора, изражена кроз његова Два Парна Диалекта: Време у Простору ⇄ Простор у Времену ДИА Медиум Времена ⇄ Медиум Простора

АПСТРАКТНИ МЕТОДОЛОШКИ РАДНИ ОКВИР ЗА СТВАРАЛАЧКО РАЗМАТРАЊЕ КОНЦЕПТА РЕТРОСПЕКТИВНОГ ПРИСЕЋАЊА И ПОТСЕЋАЊА: У овом креативном чланку је размотрен концепт ретроспективног присећања, сећања и потсећања, односно оживљавање остављених трагова дубоко доживљених емотивно емоционалних утисака, који су као такви били отиснути у време ДИА простор [дух, (раз)ум, материја].

Другим речима, концепт ретроспективног присећања, сећања и потсећања је кориштен у овом грозду (четири) стваралачка чланка, уместо одговарајућег појма који описује (још живо или на други начин забележено) сећање на догађаје из прошлости (реминисценцију), јер је фокус овог испољавања ментално – емотивно емоционалног интелекта (ретроспективно присећање, сећање и потсећање у овом конкретном случају) ставља се на ПРИКУПЉАЊЕ (колекцију) и оживљавање крајње избледелих трагова неког заборављеног сећања, које се памти и чува унутар времена у простору (скривена будућност уграђена у дух) после крајњег одвајања од свог физичког (телесног) простора у времену. Да се скрати ова дуга прича, тек након будућег физичког поновног спајања са одговарајућим простором у времену (материја уткана у прошлост),

односно поновног успостављања овог диалектичког схватања времена и простора стварају се услови за остварење овог вида испољавања потенцијалне будућности скривене у духу (невидљивог, скривеног времена у простору) у смислу преношења, распакивања и поновног просветљавања ове крајње компресоване колекције (духовних) диалектула. Након овог започетог диа-процеса следи дешифровање, одгонетавање, поимање и откривање овог нејасног, скривеног креативно интерактивног садржаја унутар диалектичког разумевања медијума времена (емотивно емоционално диа физичко присуство) и простора (разум диа ум) (Лука 8.17 и Марко 4.22-23).


Или другачије речено, ретроспективно присећање и подсећање се односи на покретање диа-процеса прикупљања различито обликованих диалектула своје припадајуће збирке (колекције) која је дубоко урезана у унутарње време у простору (САДА и ТАМО) у складу са њиховим дељеним вредностима, заједничким карактеристикама, као и њиховом духовно разумном сличношћу и подударношћу (усклађивање њихових „боја“, на пример, у твом временском диа просторном медијуму) уз континуирано растављање и разврставање, расклапање и поновно склапање загонетне слагалице диалектичког схватања времена и простора уграђивањем овог диалектичког стваралачко интерактивног садржаја у неко испољавање спољашњег простора у времену (ОВДЕ и САДА). Ова апстрактна идеја се може даље уопштити и разрадити, а затим применити у сврху ретроспективног присећања и оживљавања неког заборављеног или изгубљеног знања, дешифровања скривеног значења диалектоса, одгонетавања и поимања пуног значења параболе и томе слично. Осим тога, може се уочити, открити и обелоданити погрешно протумачени, фалсификовани или (касније) додати садржај у Свете књиге и Свете Записе (од стране земаљских 'пророка и писара'), који су некомпатибилни, недоследни и у супротности са оригиналним изјавама, као и проверено предузимањем одговарајућег креативног путовања кроз ово диалектичко разумевање времена и простора (дух, разум диа ум, материја).


општи методски креативни оквир концепта ретроспективног поновног присећања, сећања, и подсећања


Culture DIA Religion

Тeмeљнe Симулaтивнe Методолошке Пoстaвкe Диaлeктичкoгa Интeрaктивнoгa Приступa

ДИA

The Methodological Creative Framework

Kрaјњe ДИA Вeрoвaтнe Методолошке Прeтпoстaвкe Диaлeктичкoгa Интeрaктивнoгa Приступa

Да би се методолошки образложила таква једна сложена тематика, као што је то ретроспективно присећање, сећање и подсећање, разумљено у смислу ретроспективног поновног оживљавања ових усађених (успаваних) узорака мисли, то јест, њихово преношење и превођење у медиуму - разум диа ум, били су поново кориштени лингвистички диалекти "Темељних Методолошких Симулативних Поставки" (култура, филозофија, уметност, наука), разумљено у смислу стављања тога у подходајушћи диалектички креативни контекст уз помоћ "Крајњих ДИА Вероватних Методолошких Претпоставки Диалектичкога Интерактивнога Приступа". Другим речима, ови веома сложени диалектички садржаји морају се поновно размотрити у времену ДИА простор, из перспективе њихових саставних диалеката ДИА подходајушће:


Овде се треба обратити пажња на кориштење појма - сећање (меморија памћења), које за разлику од претходно образложеног тумачења појма - ретроспективно присећање и подсећање, обухвата диалектичке садржаје, који су били стварно доживљени у прошлости, разумљено у смислу нечије физичке (тeлeсне) присутности, негде овде на Земљи (или Сунчевом Систему), и из овог разлога њихова веродостојност и тачност се може посведочити (и проверити), како са личним исказима, тако и са (забиљеженим и снимљеним извештајима и записима, као и) исказима других учесника (сведока) ових догађаја релативно блиске прошлости. На другој страни, скривени (успавани) диалектички садржаји, који су се некада давно одиграли у неком неизвесном, подсвесном или "несвесном" (непознатом) времену ДИА простор, али који су били доживљени са ВЕОМА ДУБОКИМ ЕМОЦИЈАМА лично или од стране далеких (генетских и) ДУХОВНИХ предака (нема живих сведока нити иза остављених писаних сведочанстава и археолошких налаза), негде унутар светова диалектика (космоса), и као такви су били утиснути и отиснути у бескрајна пространства унутарњега ДИА најунутарњије биће [нека врста (спољнега) свемира у малом: "Твоје краљевство"], могу се ЈЕДИНО РЕТРОСПЕКТИВНО ПОДСЕТИТИ и поново оживети у медиуму - разум диа ум уз помоћ (духовнога) ЕМОТИВНО - ЕМОЦИОНАЛНОГА ПРИСУСТВА диа твоју физичку присутност.


Life-Vital Four-Triangular Star, as a Creative Upshot of the Three Basic Dialectical Principles, Aspects, Properties and Manifestations in the Time DIA Space

Животно-Витална Четверо-Троугласта Звезда, као Креативни Исход Деловања Три Основна Диалектичка Принципа, Аспекта, Својства и Испољавања у Времену ДИА Простор

Ове идеје су биле такође сугестивно предложене и од стране Платона, током његових креативних напора да образложи и дочара процес учења некога (непознатог) знања уз помоћ ретроспективног присећања, или прецизније ретроспективног подсећања онога што већ душа зна, јер душа је вечна и сећа се свега што је већ доживела. При томе, он користи његову теорију поновног присећања и подсећања примењујући концепт анамнезе (Anamnesis), то јест, подсећање на неко дубоко урезано успавано знање у души човека током претходног живота. Ово урођено знање које свако људско биће носи у себи, потребно је изнети на светло дана кроз учење и подучавање уз помоћ спољнег водича. Имајући ово на уму, према Платону, који је био упознат у извесном степену са тајнама египатског скривеног знања, а касније предавајући и подучавајући ово донесено знање у школи, коју је он основао након свог повратка у Атину, напори учитеља требају се усмерити и усредсредити на ретроспективно присећање, подсећање, и оживљавање овог диалектичког садржаја у дубоком сну, уместо поновног подучавања и учења тога као нешто потпуно ново и непознато, то јест, редудантно утискујући и отискујући то поново у меморију ума, односно поново доживљавајући диа утискујући и отискујући то снова у меморију времена ДИА простор.