Ретроспективно Подсећање као Извор Великих Креативних Открића

Ретроспективно Подсећање као Извор Великих Креативних Открића


Основне идеје ретроспективног потсећања, које су биле креативно методолошки детаљније размотрене у претходном делу овог кретивног чланка, посвећеног Диалектичком Поимању Духовне ДИА (Раз)Умне Интелигенције, показује да скоро све, што је једно (ДОБРО) человечанско биће у стању да креативно (ДИА ИМАГИНАТИВНО) ЗАМИСЛИ, да јасно претстави, као и да образложи ту идеју и мисли у медиуму - разум диа ум, посебно ако је то ретроспективно потсећачкога карактера, то јест, има се један унутарњи осећај да је то некада било већ доживљено, такође може се (касније) ПОТЕНЦИАЛНО остварити (ЕКСТЕРНАЛИЗОВАТИ) у животној реалности. Свакако, ова способност и надареност, заснована на добрим намерама креатора (од) знања, није такође у стању да спречи (каснију) злоупотребу створенога знања (у ЗЛЕ сврхе). У сваком случају, по мишљењу овога креатора од знања, ако би велики изумитељи (прошлости) били поштени, и искрено казали, разумљено у смислу поновнога разматрања целокупнога стваралачкога процеса (ДИА респективно потсећање), како си У ИСТИНУ њима дошле (пале) на памет њихове велике идеје, као и касније креативно биле спроведене у реалност, у некоме виду НОВОГА ЗНАЊА [чињење великога креативнога пробоја, то јест, некога револуционарнога открића], показало би се, да је већина тога настало у складу са изложеним основним идејама, принципима и аспектима концепта ретроспективнога потсећања. Засигурно много више него што је било створено унутар многобројних зидова, разумно сраслих академских институција. Ако још увек нисте убеђени у ово, онда се намеће следеће питање: Колико је то великих креативних пробоја било истински начињено унутар ових сувише бучних [И ВЕОМА СКУПИХ, виђено из перспективе уложених ресурса] "зидова ове врсте нациократске скривене таме"? Не тако много, нарочито упоређено са њиховим добро познатим 'научним' (кре - кре хором и) напорима да исмеју, омаловаже, подругујући се и пакосно оцрњавајући већину великих изумитеља и креатора (прошлости). Потсети се да је у претходном делу креативном чланку било јасно наглашено да такозвани простији разум је једино способан да импровизује, прилагоди, репродукује и имитира већ неко створено знање, односно, у најбољем случају да продуби то, али не и да начини револуционарна открића.


Настанак и Уздизaњe ДИА Прoсвeћивaњe нeкoг Прoстo(раз)умнoгa Бићa у Врeмeну ДИА Прoстoр

Настанак и Уздизaњe ДИА Прoсвeћивaњe нeкoг Прoстo(раз)умнoгa Бићa у Врeмeну ДИА Прoстoр

ДИА

Dialectic Interactive Approach

Анђео Чувар Стваралаштва и Знања

Надам се, да су ова запажања проломила и бацила више светла на "таму" и одговарајуће незнање, везано за процес настајања новога знања уз помоћ ретроспективнога потсећања и поновнога оживљавања тих успаваних диалектичких (интерактивно креативних) садржаја. Или исказано то на други начин, претходна дискусија је истакнула неке недостатке научнога приступа, виђено из перспективе пре-древнога методолошкога приступа ка стварању знања, то јест, њихове покушаје да се објасне такви загонетни (нејасни), и још увек недовољно разумљиви диалектички садржајi применом (искључиво) објективистичких метода. Наиме, на исти начин, могло би се аргументовати да ТАКОЂЕ није објективистички метод да се престави и протумачи процес стварања знања, и блиско сродна креативност, као један резултат стваралачкога талента, креативних способности и дара изумитељности креатора - стваралаца. Ово подиже "објективистичко" питање, где налазе ови креативни индивидуалци тај стваралачки таленат, креативне способности, дар изумитељности...., односно, одакле то долази, шта је њихово истинско извориште, као и слична питања БЕЗ ПРИГОДНОГА НАУЧНОГА (ОБЈЕКТИВИСТИЧКОГА) ОДГОВОРА, РАЗУМЉЕНО У СМИСЛУ СПОСОБНОСТИ И ОСПОСОБЉЕНОСТИ "ЧУВСТВОВАЊА" СА ЊИХОВИХ ПЕТ ЧУЛА.


Или исказујући ову 'НАУЧНУ' ДИЛЕМУ (стварати или не стварати) на један други начин, да су изумитељи и креатори (од) знања чекали добијање пригоднога одговора од стране научних истраживача на ова подигнута питања, то јест, претходно да буду доказане и проверене КРЕАТИВНЕ СПОСОБНОСТИ И ОСПОСОБЉЕНОСТИ уз помоћ понављаних експеримената, односно креативне способности такве једне врсте научника, не би било ништа изумљено, нити креирано од стране великих стваралаца и изумитеља. Уместо примењивања овога бесплоднога 'научнога' приступа ка креирању знања, они су изабрали континуалну путању спровођења њихових (великих) креативних идеја, односно кроз ове њихове континуално понављане успех - приче (спровођења "ЕКСПЕРИМЕНАТА СА НЕПОЗНАТИМ"), такође је био успешно проверен и начињен веродостојним у креативној стварности овај ретки дар Божији (креативност, креативни таленат....), као и доказана изводљивост креативнога освајања и савладавања изазова непознатога у неком конкретном распону времена ДИА простор. Другим речима, то није било учињено уз помоћ јалових научних исказа, академских дискусија, симпозиума и конгреса, иако овај мистериозни диалектички садржај још увек није тако добро разумљен и "документован" у смислу пет (већ пословочних 'научних') чула.


Прочитајте Следећи Део: Концепт Менталнo - Емотивно Емоционалне Интелегенције