Ретроспективно Присећање и Подсећање као Извор Великих Креативних Открића

Ретроспективно Присећање и Подсећање као Извор Великих Креативних Открића


Основне идеје ретроспективног присећања и потсећања, које су биле креативно методолошки детаљније размотрене у претходном делу овог кретивног чланка, посвећеног Диалектичком Поимању Духовне ДИА (Раз)Умне Интелигенције, показује да скоро све, што је једно (ДОБРО) человечанско биће у стању да креативно (ДИА ИМАГИНАТИВНО) ЗАМИСЛИ, да јасно претстави, као и да образложи ту идеју и мисли у медиуму - разум диа ум, посебно ако је то ретроспективно потсећачкога карактера, то јест, има се један унутарњи осећај да је то некада било већ доживљено, такође може се (касније) ПОТЕНЦИАЛНО остварити (ЕКСТЕРНАЛИЗОВАТИ) у животној реалности. Свакако, ова способност и надареност, заснована на добрим намерама креатора (од) знања, није такође у стању да спречи (каснију) злоупотребу створенога знања (у ЗЛЕ сврхе). У сваком случају, по мишљењу овога креатора од знања, ако би велики изумитељи (прошлости) били поштени, и искрено казали, разумљено у смислу поновнога разматрања целокупнога стваралачкога процеса (ДИА респективно присећања и потсећање), како си У ИСТИНУ њима дошле (пале) на памет њихове велике идеје, као и касније креативно биле спроведене у реалност, у некоме виду НОВОГА ЗНАЊА [чињење великога креативнога пробоја, то јест, некога револуционарнога открића], показало би се, да је већина тога настало у складу са изложеним основним идејама, принципима и аспектима концепта ретроспективнога присећања и потсећања.


Засигурно много више него што је било створено унутар многобројних зидова, разумно сраслих академских институција. Ако још увек нисте убеђени у ово, онда се намеће следеће питање: Колико је то великих креативних пробоја било истински начињено унутар ових сувише бучних [И ВЕОМА СКУПИХ, виђено из перспективе уложених ресурса] "зидова ове врсте нациократске скривене таме"? Не тако много, нарочито упоређено са њиховим добро познатим 'научним' (кре - кре хором и) напорима да исмеју, омаловаже, подругујући се и пакосно оцрњавајући већину великих изумитеља и креатора (прошлости). Потсети се да је у претходном делу креативном чланку било јасно наглашено да такозвани простији разум је једино способан да импровизује, прилагоди, репродукује и имитира већ неко створено знање, односно, у најбољем случају да продуби то, али не и да начини револуционарна открића.